Przejdź do treści

Uczniowski Klub Sportowy P.U.M.A Komorniki

powstał w 2009 roku z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego uczących w Gimnazjum im. Edwarda hr Raczyńskiego w Komornikach. Powstanie klubu sportowego było powiązane przede wszystkim z wybudowaniem pełnowymiarowej sali sportowej i powołaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach. Mając takie warunki do uprawiania sportu, narodził się pomysł by utworzyć klasy sportowe o profilach piłka nożna chłopców i piłka siatkowa dziewcząt. Dało to możliwość młodym sportowcom realizowania obowiązku szkolnego z jednoczesnym uprawianiem sportu w jednym miejscu i było odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego.
W kolejnych latach funkcjonowania klub stopniowo zmieniał charakter z dwusekcyjnego na jednosekcyjny, kierując całą swoją uwagę na piłkę siatkową dziewcząt.
Obecnie w klubie trenuje ponad pięćdziesiąt zawodniczek w różnym wieku, w trzech grupach treningowych.

Uczniowski Klub Sportowy P.U.M.A. Komorniki

powstał w 2009 roku z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego uczących w Gimnazjum im. Edwarda hr Raczyńskiego w Komornikach. Powstanie klubu sportowego było powiązane przede wszystkim z wybudowaniem pełnowymiarowej sali sportowej i powołaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach. Mając takie warunki do uprawiania sportu, narodził się pomysł by utworzyć klasy sportowe o profilach piłka nożna chłopców i piłka siatkowa dziewcząt. Dało to możliwość młodym sportowcom realizowania obowiązku szkolnego z jednoczesnym uprawianiem sportu w jednym miejscu i było odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego.

W kolejnych latach funkcjonowania klub stopniowo zmieniał charakter z dwusekcyjnego na jednosekcyjny, kierując całą swoją uwagę na piłkę siatkową dziewcząt.

Obecnie w klubie trenuje ponad pięćdziesiąt zawodniczek w różnym wieku, w trzech grupach treningowych.

Nasi partnerzy